Welkom op de Eneco klachtensite

Op deze site vind u een aantal details uit een mailwisseling tussen Eneco klantenservice en een burger.

Het gaat op dit moment niet direct om de inhoud maar met name de manier waarop u als klant wordt behandeld. Wat voor ons belangrijk is, dat is het feit dat je geen antwoord krijgt of er wordt gewoon gezegd dat verdere mail niet meer wordt beantwoord.

Als tweede wil ik graag wat aandacht besteden aan het begrip incassokosten die niet alleen bij Eneco maar ook bij vele andere bedrijven als een ware inkomstenbron worden gezien. Wat mij nog het meest verbaasd is dat het in Nederland mogelijk is dat een onderneming als Eneco zelf op de stoel van de rechter plaats neemt. Een oude uitspraak uit het verleden was van mij dan ook: De aanklager, de rechter en de beul onder één dak
Dit laatste behoeft wat extra uitleg.

Eneco, maar ook andere energieleveranciers werken met voorschotten en eindafrekeningen. heb je teveel betaald dan krijg je wat terug en heb je te weinig betaald dan moet je bijbetalen.
Aangezien ik op dit moment nog bij Eneco zit zal ik mij dan ook tot Eneco beperken. Als er iets niet goed gaat, zoals bij mij ook het geval is dan kan het voorkomen dat een nota (voorschot) niet op het juiste moment wordt betaalt.
Dit is iets dat veelal voorkomt bij mensen die het om wat voor reden dan ook niet zo breed hebben.
Er is dan sprake van achterstand. Maar dan wel een achterstand op een voorschot.  Het is nog helemaal niet zeker dat er een daadwerkelijke achterstand is. Als voorbeeld: ik betaal € 45 / maand (inschatting was € 35) in dit geval betreft het alleen elektra. Op jaarbasis betaal je dan € 540.
De werkelijke eindafrekening is op basis van inschatting 12×35  =  €420
Ik heb dan in feite € 120 teveel betaalt, die ik uiteindelijk terug zou moeten ontvangen. Ik ben op 1 november een contract aan gegaan en in september gaat er iets fout (zo lijkt het in elk geval). Op dat moment heeft Eneco € 100 teveel ontvangen en plukt daar de vruchten van.
Omdat mijn betaling op 5 september fout ging had ik op dat moment een achterstand van € 45. Op dat moment dus nog steeds € 55 teveel betaalt.
Vaak doet Eneco een tweede poging een dag of 14 later. Ook al zegt de afdeling klantenservice dat zij dat nooit doen Na een storno doen we niet nog een incassopoging. (schriftelijke bevestiging via de mail), dit is dus de eerste fout. Vervolgens sturen zij een brief dat je binnen 14 dagen alsnog moet betalen omdat er anders € 40, incassokosten in rekening worden gebracht. Als je alert bent dan kun je hierop tijdig reageren. Wat schetst mijn verbazing? Op 20 september wordt de maand september opnieuw automatisch geïncasseerd. Iets wat volgens klantenservice nooit gebeurd. Maar goed, hoe het ook zij, een brief komt altijd tenminste een dag later dus is er binnen de termijn van 14 dagen betaalt.
De incassokosten (buiten de teveel betaalde voorschotten) zijn dus onterecht.
En zelfs al zou je te laat zijn, dan nog hebben zij al meer geld ontvangen als waar zij daadwerkelijk recht op zouden hebben. (dit is mijn mening op basis van eerlijkheid)
Een opmerking van Eneco klantenservice die ik u zeker niet wil onthouden is:

We hebben niet op tijd een betaling van u ontvangen voor de nota van september. Ik zie terug dat we op 5 september 2017 het voorschot hebben geïncasseerd, vervolgens is dit gestorneerd op 11 november 2017. De reden achter deze storno weten wij niet, dit is iets wat u eventueel kunt nagaan bij uw bank. Voor alle duidelijkheid, het voorschot voor september is alsnog op 20 september geïncasseerd. keurig volgens de termijn van 14 dagen. Bij het navragen bij mijn bank vroegen zij mij of ik niet goed bij mijn hoofd was omdat het natuurlijk nog lang geen 11 november 2017 is. Ik heb toen maar gezegd dat de mensen die niet goed bij hun hoofd zijn werken op de afdeling klantenservice bij Eneco!!! (natuurlijk heb ik niet gebeld)(ben niet achterlijk).

De eerste persoon bij klantenservice voelde zich kennelijk zo beledigd, dat hij niet meer op mijn mail reageerde. de tweede persoon geeft nu aan dat:  Graag vermeld ik u dat verdere correspondentie over dit onderwerp niet meer wordt beantwoord. Wij blijven hierbij bij ons standpunt.

Op dit moment laat ik de namen van de betrokken medewerkers van Eneco klantenservice nog even buiten beeld en zal proberen contact te leggen met de directie van Eneco over de reactie van haar klantenservice.

Nu nog even terug naar mijn opmerking: De aanklager, de rechter en de beul onder één dak.
Normaliter kun je bezwaar maken tegen incassokosten en moet een bedrijf de richtlijnen die hiervoor van rechtswege in het leven zijn geroepen volgen.
Vaak gaat dit gepaard met incassobureaus, deurwaarders, gerechtsdeurwaarders en soms moet een rechter een besluit nemen.
Uiteindelijk zou er sprake kunnen zijn van beslaglegging.
Als je bezwaar maakt of aantekent en je zegt bijvoorbeeld “de vordering wordt betwist” dan zal de eisende partij hierop moeten reageren en aantonen dat de vordering terecht is. Een enkele opmerking dat de incassokosten terecht zijn volstaat in dat geval niet.

Eneco leeft helaas boven de wet en stelt gewoon dat zij de incassokosten verrekenen met de betaalde voorschotten.
Ik ben echter van mening dat dit moet worden aangemerkt als diefstal.
Helaas kun je hiervan geen aangifte doen bij het bevoegde gezag omdat zij dan zeggen: dit betreft een civiele procedure.

De werkelijke mailwisseling wil ik eerst bij de directie van Eneco onder de aandacht brengen. En natuurlijk heb ik in de mail niet altijd even netjes gereageerd zoals u zult begrijpen. Soms moet je onwelwillende een beetje proberen te sturen. En ja, ik ben een echte Amsterdammer.

Maar bij het uitblijven van een reactie zal ik geen moment twijfelen om de volledige tekst hier te publiceren. Ook zal ik deze site dan bij het grote publiek onder de aandacht brengen.
En uiteraard stel ik ook u dan in de gelegenheid om uw klachten en meningsverschillen met Eneco te publiceren.

Deze site is onderdeel van http://klachtensite.com in samenwerking met stichting consumentenhulp i/o

vervolg

Na verschillende mails aan Eneco klantenservice en een verzoek om mijn klacht door te sturen naar de directie blijft het angstvallig stil.
Inmiddels heb ik mijn klacht voorgelegd aan de geschillencommissie. na het betalen van een vergoeding gaan zij voor mij aan de slag. zelf heb ik inmiddels besloten over te stappen op een andere energieleverancier. gelukkig kan ik met een paar weken zonder boete wisselen. maar ook al zouden er kosten aan zitten dan nog zou ik geen moment hoeven na te denken.

het hele verhaal krijgt nog een heel lang staartje.

HET STAARTJE

De geschillencommissie

Kosten € 52,50 (het gaat dus om € 40) maar dat heb ik er graag voor over.
En als ik win dan zal Eneco mij dit moeten vergoeden.
Ook mijn nieuwe premie voor de maand oktober heb ik bij de geschillencommissie in depot gestort en bij Eneco direct gestorneerd.

Jammer dat de geschillencommissie Eneco een maand de gelegenheid geeft om de zaak alsnog onderling met mij te regelen.

Maar nu het staartje:

Heb een brief aan de tweede kamer (staten generaal) gestuurd hoe het nu mogelijk is dat energiemaatschappijen vrijelijk kunnen beslissen over mijn maar ook uw geld dat zij voor u als voorschot op de energierekening in bewaring hebben gekregen.
Zal mij erg benieuwen hoe de reactie zal zijn.

Wederom; Wordt vervolgt

Bellen

Vandaag kreeg ik via mail de melding dat een automatische afschrijving niet gelukt was. Gelijk maar even gebeld met Eneco klantenservice om te vertellen dat ik zelf heb gestorneerd en het bedrag in depot heb gestort bij de geschillencommissie. Een hele aardige dame, zo zouden ze er meer moeten hebben heeft mij toegezegd dat zij de zaak vervolg gaat geven.

Het zal mij benieuwen wat er verder gebeurd.

Wordt vervolgd

Schikking

Vandaag is met Eneco een schikking getroffen.

We hebben een goed gesprek gehad en de medewerkers worden aangesproken op hun gedrag. De incassokosten zijn ingetrokken, ook al moet ik direct bekennen dat deze terecht had kunnen zijn. Oorzaak is voor zover ik kan bepalen ongeïnteresseerd gedrag van de medewerkers.
Hierdoor stond voor mij de deur open om de strijd aan te gaan.

De kosten van de geschillencommissie zijn vergoed.

Ik heb besloten om bij Eneco te blijven en hoop in de toekomst een goede relatie op te bouwen. Mijn tip is “bellen bij problemen” ook al zijn er situaties waarbij het handiger is om e.e.a. op papier te hebben.

De klacht tegen alle energiemaatschappijen bij de Tweede kamer der Staten Generaal in Den Haag blijft gehandhaafd. Maar dit is niet direct gericht op Eneco.

Maart 2020 De omgekeerde wereld van Eneco

 • Vergoeding van kosten waar geen enkele reden tot vergoeding voor is.
 • Een gedeeltelijke vergoeding van incassokosten waar wel recht op volledige vergoeding van toepassing is. (drie keer toegezegd)
 • vele telefoontjes gedurende drie maanden van een half uur tot 50 minuten met een verzoek om alsjeblieft te mogen betalen
 • Het laatste telefoontje met een leidinggevende waarin wordt afgesproken dat de vergoedingen en een losse betaling die ik eindelijk mocht doen in depot worden gezet en zichtbaar zijn in mijn Eneco
 • Een terug storting van al deze afgesproken bedragen op mijn rekening
 • Het is nu maart en vanaf november vorig jaar heb ik nog niets betaald.

Ja, u leest het goed, Welkom in de omgekeerde wereld van Eneco
Wat gaan we hier aan doen?

 • aanmelden bij de geschillencommissie
 • advies uit brengen aan de burger hoe zij incassokosten simpel kunnen terug vorderen (zelfs met terugwerkende kracht) in fatsoenlijk Nederlands zodat iedereen het begrijpt
 • Verslag uitbrengen over alles wat de afgelopen maanden is gebeurd
 • verslag uitbrengen over alles wat er dit jaar nog meer gebeurd en hoe deze soap uiteindelijk afloopt
 • De directie op de hoogte brengen van deze site

Wordt vervolgd